HOT kiemthethanlong.net - Phiên Bản 2009 - Open 19/01/2019

Các bạn hãy nhập tay địa chỉ trang chủ của game vào URL để tránh link quảng cáo và các link chuyển hướng! Chúc bạn chơi game vui vẻ!
#1
🎁 Kiếm Thế Thần Long - Phiên Bản 2009 - Khai Mở Máy Chủ Mới
🔴 11h00 Thứ 7 - 19/ 01/ 2019
💪 Sever Lâu Dài Ổn Định - Không Hút Máu
🎁 Hỗ trợ Tân Thủ - Thăng cấp 70
🚩 Bộ trang bị Cấp 7x, Vũ khí Cấp 70 (Loại 4% +4)
🔹 Kiếm thế 12 phái không đồ tạp nham max FF10
🔹 KHÔNG bán HT, NHHT trên Kỳ Trân Các
🔹 GIỚI HẠN chống post mạng TK 100%
🔹 Các hoạt động pk phong phú
🔹 1 NĂM chỉ mở duy nhất 1-2 máy chủ
🔹 Cân bằng skill 12 môn phái
⚡ ALPHATEST : 11 giờ ngày 17/ 01/ 2019
⚡ OPEN BETA : 11 giờ ngày 19/ 01/ 2019
🔴 Trang chủ : http://kiemthethanlong.net/
⭐ GIFTCODE
- 1 HT 8
- 20v Đồng khóa
🚩 Hàng vạn đồng khóa, HT9 nhận thưởng từ việc tăng cấp
☢️ Đăng ký nhận GIFTCODE Tân thủ theo mẫu
👍 Bước 1: Tham gia nhóm https://www.facebook.com/groups/kiemthethanlong/
👍 Bước 2: Chia sẻ công khai bài viết này trên trang cá nhân
👍 Bước 3: Bình luận: tag 5 bạn bè
👍 Bước 4: inbox vào Page để nhận code https://www.facebook.com/vng.kiemthe/
💬 Các bạn đang muốn cần 1 sever ổn định để dừng chân chơi lâu dài, một sever không hút máu
➡️➡️ Hãy đến với Kiếm Thế Thần Long
 
#2
🎁 Kiếm Thế Thần Long - Phiên Bản 2009 - Khai Mở Máy Chủ Mới
🔴 11h00 Thứ 7 - 19/ 01/ 2019
💪 Sever Lâu Dài Ổn Định - Không Hút Máu
🎁 Hỗ trợ Tân Thủ - Thăng cấp 70
🚩 Bộ trang bị Cấp 7x, Vũ khí Cấp 70 (Loại 4% +4)
🔹 Kiếm thế 12 phái không đồ tạp nham max FF10
🔹 KHÔNG bán HT, NHHT trên Kỳ Trân Các
🔹 GIỚI HẠN chống post mạng TK 100%
🔹 Các hoạt động pk phong phú
🔹 1 NĂM chỉ mở duy nhất 1-2 máy chủ
🔹 Cân bằng skill 12 môn phái
⚡ ALPHATEST : 11 giờ ngày 17/ 01/ 2019
⚡ OPEN BETA : 11 giờ ngày 19/ 01/ 2019
🔴 Trang chủ : http://kiemthethanlong.net/
⭐ GIFTCODE
- 1 HT 8
- 20v Đồng khóa
🚩 Hàng vạn đồng khóa, HT9 nhận thưởng từ việc tăng cấp
☢️ Đăng ký nhận GIFTCODE Tân thủ theo mẫu
👍 Bước 1: Tham gia nhóm https://www.facebook.com/groups/kiemthethanlong/
👍 Bước 2: Chia sẻ công khai bài viết này trên trang cá nhân
👍 Bước 3: Bình luận: tag 5 bạn bè
👍 Bước 4: inbox vào Page để nhận code https://www.facebook.com/vng.kiemthe/
💬 Các bạn đang muốn cần 1 sever ổn định để dừng chân chơi lâu dài, một sever không hút máu
➡️➡️ Hãy đến với Kiếm Thế Thần Long
 
#3
Kiếm Thế Thần Long - Phiên Bản 2009 - Khai Mở Máy Chủ Mới
11h00 Thứ 7 - 19/ 01/ 2019
Sever Lâu Dài Ổn Định - Không Hút Máu
Hỗ trợ Tân Thủ - Thăng cấp 70
Bộ trang bị Cấp 7x, Vũ khí Cấp 70 (Loại 4% +4)
Kiếm thế 12 phái không đồ tạp nham max FF10
KHÔNG bán HT, NHHT trên Kỳ Trân Các
GIỚI HẠN chống post mạng TK 100%
Các hoạt động pk phong phú
1 NĂM chỉ mở duy nhất 1-2 máy chủ
Cân bằng skill 12 môn phái
⚡ ALPHATEST : 11 giờ ngày 17/ 01/ 2019
⚡ OPEN BETA : 11 giờ ngày 19/ 01/ 2019
Trang chủ : http://kiemthethanlong.net/
⭐ GIFTCODE
- 1 HT 8
- 20v Đồng khóa
Hàng vạn đồng khóa, HT9 nhận thưởng từ việc tăng cấp
☢️ Đăng ký nhận GIFTCODE Tân thủ theo mẫu
Bước 1: Tham gia nhóm https://www.facebook.com/groups/kiemthethanlong/
Bước 2: Chia sẻ công khai bài viết này trên trang cá nhân
Bước 3: Bình luận: tag 5 bạn bè
Bước 4: inbox vào Page để nhận code https://www.facebook.com/vng.kiemthe/
Các bạn đang muốn cần 1 sever ổn định để dừng chân chơi lâu dài, một sever không hút máu
➡️➡️ Hãy đến với Kiếm Thế Thần Long
 
#4
🎁 Kiếm Thế Thần Long - Phiên Bản 2009 - Khai Mở Máy Chủ Mới
🔴 11h00 Thứ 7 - 19/ 01/ 2019
💪 Sever Lâu Dài Ổn Định - Không Hút Máu
🎁 Hỗ trợ Tân Thủ - Thăng cấp 70
🚩 Bộ trang bị Cấp 7x, Vũ khí Cấp 70 (Loại 4% +4)
🔹 Kiếm thế 12 phái không đồ tạp nham max FF10
🔹 KHÔNG bán HT, NHHT trên Kỳ Trân Các
🔹 GIỚI HẠN chống post mạng TK 100%
🔹 Các hoạt động pk phong phú
🔹 1 NĂM chỉ mở duy nhất 1-2 máy chủ
🔹 Cân bằng skill 12 môn phái
⚡ ALPHATEST : 11 giờ ngày 17/ 01/ 2019
⚡ OPEN BETA : 11 giờ ngày 19/ 01/ 2019
🔴 Trang chủ : http://kiemthethanlong.net/
⭐ GIFTCODE
- 1 HT 8
- 20v Đồng khóa
🚩 Hàng vạn đồng khóa, HT9 nhận thưởng từ việc tăng cấp
☢️ Đăng ký nhận GIFTCODE Tân thủ theo mẫu
👍 Bước 1: Tham gia nhóm https://www.facebook.com/groups/kiemthethanlong/
👍 Bước 2: Chia sẻ công khai bài viết này trên trang cá nhân
👍 Bước 3: Bình luận: tag 5 bạn bè
👍 Bước 4: inbox vào Page để nhận code https://www.facebook.com/vng.kiemthe/
💬 Các bạn đang muốn cần 1 sever ổn định để dừng chân chơi lâu dài, một sever không hút máu
➡️➡️ Hãy đến với Kiếm Thế Thần Long
 
#5
🎁 Kiếm Thế Thần Long - Phiên Bản 2009 - Khai Mở Máy Chủ Mới
🔴 11h00 Thứ 7 - 19/ 01/ 2019
💪 Sever Lâu Dài Ổn Định - Không Hút Máu
🎁 Hỗ trợ Tân Thủ - Thăng cấp 70
🚩 Bộ trang bị Cấp 7x, Vũ khí Cấp 70 (Loại 4% +4)
🔹 Kiếm thế 12 phái không đồ tạp nham max FF10
🔹 KHÔNG bán HT, NHHT trên Kỳ Trân Các
🔹 GIỚI HẠN chống post mạng TK 100%
🔹 Các hoạt động pk phong phú
🔹 1 NĂM chỉ mở duy nhất 1-2 máy chủ
🔹 Cân bằng skill 12 môn phái
⚡ ALPHATEST : 11 giờ ngày 17/ 01/ 2019
⚡ OPEN BETA : 11 giờ ngày 19/ 01/ 2019
🔴 Trang chủ : http://kiemthethanlong.net/
⭐ GIFTCODE
- 1 HT 8
- 20v Đồng khóa
🚩 Hàng vạn đồng khóa, HT9 nhận thưởng từ việc tăng cấp
☢️ Đăng ký nhận GIFTCODE Tân thủ theo mẫu
👍 Bước 1: Tham gia nhóm https://www.facebook.com/groups/kiemthethanlong/
👍 Bước 2: Chia sẻ công khai bài viết này trên trang cá nhân
👍 Bước 3: Bình luận: tag 5 bạn bè
👍 Bước 4: inbox vào Page để nhận code https://www.facebook.com/vng.kiemthe/
💬 Các bạn đang muốn cần 1 sever ổn định để dừng chân chơi lâu dài, một sever không hút máu
➡️➡️ Hãy đến với Kiếm Thế Thần Long
 
#6
🎁 Kiếm Thế Thần Long - Phiên Bản 2009 - Khai Mở Máy Chủ Mới
🔴 11h00 Thứ 7 - 19/ 01/ 2019
💪 Sever Lâu Dài Ổn Định - Không Hút Máu
🎁 Hỗ trợ Tân Thủ - Thăng cấp 70
🚩 Bộ trang bị Cấp 7x, Vũ khí Cấp 70 (Loại 4% +4)
🔹 Kiếm thế 12 phái không đồ tạp nham max FF10
🔹 KHÔNG bán HT, NHHT trên Kỳ Trân Các
🔹 GIỚI HẠN chống post mạng TK 100%
🔹 Các hoạt động pk phong phú
🔹 1 NĂM chỉ mở duy nhất 1-2 máy chủ
🔹 Cân bằng skill 12 môn phái
⚡ ALPHATEST : 11 giờ ngày 17/ 01/ 2019
⚡ OPEN BETA : 11 giờ ngày 19/ 01/ 2019
🔴 Trang chủ : http://kiemthethanlong.net/
⭐ GIFTCODE
- 1 HT 8
- 20v Đồng khóa
🚩 Hàng vạn đồng khóa, HT9 nhận thưởng từ việc tăng cấp
☢️ Đăng ký nhận GIFTCODE Tân thủ theo mẫu
👍 Bước 1: Tham gia nhóm https://www.facebook.com/groups/kiemthethanlong/
👍 Bước 2: Chia sẻ công khai bài viết này trên trang cá nhân
👍 Bước 3: Bình luận: tag 5 bạn bè
👍 Bước 4: inbox vào Page để nhận code https://www.facebook.com/vng.kiemthe/
💬 Các bạn đang muốn cần 1 sever ổn định để dừng chân chơi lâu dài, một sever không hút máu
➡️➡️ Hãy đến với Kiếm Thế Thần Long
 
#7
🎁 Kiếm Thế Thần Long - Phiên Bản 2009 - Khai Mở Máy Chủ Mới
🔴 11h00 Thứ 7 - 19/ 01/ 2019
💪 Sever Lâu Dài Ổn Định - Không Hút Máu
🎁 Hỗ trợ Tân Thủ - Thăng cấp 70
🚩 Bộ trang bị Cấp 7x, Vũ khí Cấp 70 (Loại 4% +4)
🔹 Kiếm thế 12 phái không đồ tạp nham max FF10
🔹 KHÔNG bán HT, NHHT trên Kỳ Trân Các
🔹 GIỚI HẠN chống post mạng TK 100%
🔹 Các hoạt động pk phong phú
🔹 1 NĂM chỉ mở duy nhất 1-2 máy chủ
🔹 Cân bằng skill 12 môn phái
⚡ ALPHATEST : 11 giờ ngày 17/ 01/ 2019
⚡ OPEN BETA : 11 giờ ngày 19/ 01/ 2019
🔴 Trang chủ : http://kiemthethanlong.net/
⭐ GIFTCODE
- 1 HT 8
- 20v Đồng khóa
🚩 Hàng vạn đồng khóa, HT9 nhận thưởng từ việc tăng cấp
☢️ Đăng ký nhận GIFTCODE Tân thủ theo mẫu
👍 Bước 1: Tham gia nhóm https://www.facebook.com/groups/kiemthethanlong/
👍 Bước 2: Chia sẻ công khai bài viết này trên trang cá nhân
👍 Bước 3: Bình luận: tag 5 bạn bè
👍 Bước 4: inbox vào Page để nhận code https://www.facebook.com/vng.kiemthe/
💬 Các bạn đang muốn cần 1 sever ổn định để dừng chân chơi lâu dài, một sever không hút máu
➡️➡️ Hãy đến với Kiếm Thế Thần Long
 
#8
🎁 Kiếm Thế Thần Long - Phiên Bản 2009 - Khai Mở Máy Chủ Mới
🔴 11h00 Thứ 7 - 19/ 01/ 2019
💪 Sever Lâu Dài Ổn Định - Không Hút Máu
🎁 Hỗ trợ Tân Thủ - Thăng cấp 70
🚩 Bộ trang bị Cấp 7x, Vũ khí Cấp 70 (Loại 4% +4)
🔹 Kiếm thế 12 phái không đồ tạp nham max FF10
🔹 KHÔNG bán HT, NHHT trên Kỳ Trân Các
🔹 GIỚI HẠN chống post mạng TK 100%
🔹 Các hoạt động pk phong phú
🔹 1 NĂM chỉ mở duy nhất 1-2 máy chủ
🔹 Cân bằng skill 12 môn phái
⚡ ALPHATEST : 11 giờ ngày 17/ 01/ 2019
⚡ OPEN BETA : 11 giờ ngày 19/ 01/ 2019
🔴 Trang chủ : http://kiemthethanlong.net/
⭐ GIFTCODE
- 1 HT 8
- 20v Đồng khóa
🚩 Hàng vạn đồng khóa, HT9 nhận thưởng từ việc tăng cấp
☢️ Đăng ký nhận GIFTCODE Tân thủ theo mẫu
👍 Bước 1: Tham gia nhóm https://www.facebook.com/groups/kiemthethanlong/
👍 Bước 2: Chia sẻ công khai bài viết này trên trang cá nhân
👍 Bước 3: Bình luận: tag 5 bạn bè
👍 Bước 4: inbox vào Page để nhận code https://www.facebook.com/vng.kiemthe/
💬 Các bạn đang muốn cần 1 sever ổn định để dừng chân chơi lâu dài, một sever không hút máu
➡️➡️ Hãy đến với Kiếm Thế Thần Long
 
#9
🎁 Kiếm Thế Thần Long - Phiên Bản 2009 - Khai Mở Máy Chủ Mới
🔴 11h00 Thứ 7 - 19/ 01/ 2019
💪 Sever Lâu Dài Ổn Định - Không Hút Máu
🎁 Hỗ trợ Tân Thủ - Thăng cấp 70
🚩 Bộ trang bị Cấp 7x, Vũ khí Cấp 70 (Loại 4% +4)
🔹 Kiếm thế 12 phái không đồ tạp nham max FF10
🔹 KHÔNG bán HT, NHHT trên Kỳ Trân Các
🔹 GIỚI HẠN chống post mạng TK 100%
🔹 Các hoạt động pk phong phú
🔹 1 NĂM chỉ mở duy nhất 1-2 máy chủ
🔹 Cân bằng skill 12 môn phái
⚡ ALPHATEST : 11 giờ ngày 17/ 01/ 2019
⚡ OPEN BETA : 11 giờ ngày 19/ 01/ 2019
🔴 Trang chủ : http://kiemthethanlong.net/
⭐ GIFTCODE
- 1 HT 8
- 20v Đồng khóa
🚩 Hàng vạn đồng khóa, HT9 nhận thưởng từ việc tăng cấp
☢️ Đăng ký nhận GIFTCODE Tân thủ theo mẫu
👍 Bước 1: Tham gia nhóm https://www.facebook.com/groups/kiemthethanlong/
👍 Bước 2: Chia sẻ công khai bài viết này trên trang cá nhân
👍 Bước 3: Bình luận: tag 5 bạn bè
👍 Bước 4: inbox vào Page để nhận code https://www.facebook.com/vng.kiemthe/
💬 Các bạn đang muốn cần 1 sever ổn định để dừng chân chơi lâu dài, một sever không hút máu
➡️➡️ Hãy đến với Kiếm Thế Thần Long
 
#10
🎁 Kiếm Thế Thần Long - Phiên Bản 2009 - Khai Mở Máy Chủ Mới
🔴 11h00 Thứ 7 - 19/ 01/ 2019
💪 Sever Lâu Dài Ổn Định - Không Hút Máu
🎁 Hỗ trợ Tân Thủ - Thăng cấp 70
🚩 Bộ trang bị Cấp 7x, Vũ khí Cấp 70 (Loại 4% +4)
🔹 Kiếm thế 12 phái không đồ tạp nham max FF10
🔹 KHÔNG bán HT, NHHT trên Kỳ Trân Các
🔹 GIỚI HẠN chống post mạng TK 100%
🔹 Các hoạt động pk phong phú
🔹 1 NĂM chỉ mở duy nhất 1-2 máy chủ
🔹 Cân bằng skill 12 môn phái
⚡ ALPHATEST : 11 giờ ngày 17/ 01/ 2019
⚡ OPEN BETA : 11 giờ ngày 19/ 01/ 2019
🔴 Trang chủ : http://kiemthethanlong.net/
⭐ GIFTCODE
- 1 HT 8
- 20v Đồng khóa
🚩 Hàng vạn đồng khóa, HT9 nhận thưởng từ việc tăng cấp
☢️ Đăng ký nhận GIFTCODE Tân thủ theo mẫu
👍 Bước 1: Tham gia nhóm https://www.facebook.com/groups/kiemthethanlong/
👍 Bước 2: Chia sẻ công khai bài viết này trên trang cá nhân
👍 Bước 3: Bình luận: tag 5 bạn bè
👍 Bước 4: inbox vào Page để nhận code https://www.facebook.com/vng.kiemthe/
💬 Các bạn đang muốn cần 1 sever ổn định để dừng chân chơi lâu dài, một sever không hút máu
➡️➡️ Hãy đến với Kiếm Thế Thần Long
 
Top